Over het MHI


De bedrijfstak die de toeleveringsketen laat werken

Het MHI is de grootste associatie van de Verenigde Staten in goederenverplaatsing, logistiek en toeleveringsketens. Het MHI biedt via haar programmering en evenementen onderwijs, netwerkmogelijkheden en hulpbronnen voor leden, hun klanten en de bedrijfstak als geheel.

Het MHI in het kort

  • 800 leden, waaronder bedrijven in apparatuur voor goederenverplaatsing en logistiek, fabrikanten van systemen en software, consultants, systeemintegratoren en -simulatoren, en derde logistiekaanbieders en uitgevers.
  • 19 MHI-branchegroepen die de toonaangevende aanbieders van diverse sleutelapparatuur en systeemoplossingscategorieën vertegenwoordigen.
  • Sponsor van de branchebepalende evenementen ProMat en MODEX
  • Het MHI biedt mogelijkheden voor opleiding, bedrijfsontwikkeling, netwerken en het vinden van oplossingen.

Geschiedenis van het MHI

Het Material Handling Institute is in 1945 opgericht met als doel de leden van dienst te zijn en de algehele bedrijfstak te promoten. In 1948 startte het MHI met de National Material Handling Show, die later ProMat werd genoemd. Dit evenement groeide uit tot het belangrijkste evenement van het MHI.

In de eerste jaren van het MHI werden vanuit de leden of door samenwerking binnen het MHI secties of groepen opgezet voor het beter vertegenwoordigen van specifieke productsectoren (zoals industriële vrachtwagens, kranen, liften, monorails, rekken en planken, laadperronapparatuur, hijsapparatuur en lopende banden). Deze groepen zijn nu nog steeds voor de bedrijfstak actief.

Eind jaren 80 nam de vereniging enkele moedige en spannende stappen voor het omvormen van de organisatie, waaronder een verhuizing van Pittsburgh naar Charlotte, en veranderde de vereniging haar naam in de Material Handling Industry of America of MHIA.

De grootte van de organisatie met een internationale handelsbeurs vereiste wijzigingen in de managementstructuur voor het efficiënt omgaan met de bijbehorende technische, marketing-, opleidings-, juridische en fiduciaire verantwoordelijkheden van een branchevereniging die hun weerga niet kenden. Naast deze wijzigingen groeide het aantal leden van enkele honderden bedrijven bijna in een oogwenk tot meer dan 3 keer zoveel.

Zoals bij de meeste bedrijfstakken is de goederenverplaatsingsbranche dynamisch door de voortschrijdende technologie en de veranderende behoeften van de markt. Waar traditionele apparatuur de mechanische ruggegraat van goederenverplaatsing binnen de toeleveringsketen blijft, werkt deze nu samen met geautomatiseerde opslag- en zoeksystemen, automatisch geleide voertuigen, streepjescodering, RF-geleide technologie, slimme transportband- en sorteersystemen, slimme kranen en monorails, robots en meer geavanceerde verpakkingstechnieken die niet voor de consumentenmarkt zijn bedoeld.

Het MHI is meeveranderd met de bedrijfstak. Door het kleiner worden van de afstanden in een nieuwe wereldeconomie, waar uitbesteding geen grenzen kent, heeft het MHI zijn focus vergroot. Het MHI is teruggegaan naar zijn oorspronkelijke doel en heeft een nieuwe beurs geïntroduceerd, MODEX (gestart in 2012), voor verdere integratie met de grotere, algemene toeleveringsketen. ProMat (op oneven jaren gehouden in Chicago) wisselt jaarlijks af met MODEX (op even jaren gehouden in Atlanta).

Hoe we ook groeien en veranderen, het MHI blijft proberen oplossingen en antwoorden voor de bedrijfstak te vinden, die de toeleveringsketen laten werken.

Definitie van goederenverplaatsing en logistiek

Het verplaatsen, beschermen, opslaan en beheren van materialen en producten gedurende het gehele proces van fabricage en distributie, consumptie en afvoer. Bij dit proces is een breed scala aan apparatuur en systemen betrokken, die helpen bij prognoses, toewijzing van hulpbronnen, productieplanning, stroom- en procesbeheer, voorraadbeheer, levering aan klanten, after-salesondersteuning en -service, en vele andere activiteiten en processen die aan de basis van de bedrijvigheid liggen. De oplossingen omvatten geavanceerde technieken die de informatieoverdracht versnellen, waaronder RFID- en satellietvolgsystemen, en het elektronisch verzenden van bestel- en verzendgegevens. Deze innovaties vormen samen met traditionele apparatuur en systemen voor goederenverplaatsing en logistiek de oplossingen die productie en toeleveringsketen laten werken.

Commercie en de verplaatsing van materialen die deze in stand houden, komen sterker dan ooit weer op. Volgens recente gegevens van het ministerie van economische zaken en het arbeidsinformatiebureau van de VS is goederenverplaatsing en logistiek een van de grootste en snelst groeiende bedrijfstakken van Amerika. In feite is het een “mega-industrie”: de consumptie van apparatuur en systemen voor goederenverplaatsing en logistiek in Amerika beslaat meer dan $156 miljard per jaar, en de producenten bieden werkgelegenheid aan 700.000 mensen.

-->